Header image
Van Erve Expertise en Advies

Diensten

Van Erve Expertise en Advies doet medische rapportages ten behoeve van wettelijke aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en medische verwijtbaarheid, advisering van letselschadebehandelaars en advocaten inzake letselschade en verwijtbaarheidszaken.

Expertisen

Wij voeren specialistische expertisen uit op aanvraag van een of meerdere medisch adviseurs. Bij voorkeur gaat de aanvraag vergezeld van de benodigde medische informatie uit de behandelende sector. De expertisen kunnen betrekking hebben op ongevalsletsels, arbeidsongeschiktheid of medische verwijtbaarheid.

Nadat de aanvraag is binnengekomen wordt deze administratief verwerkt en wordt beoordeeld of aanvullende informatie vanuit de behandelende sector nodig is. Indien noodzakelijk wordt de betrokkene verzocht een machtiging af te geven voor het opvragen van de gegevens. Zodra alle gegevens binnen zijn roepen wij de betrokkene op voor de keuring.

Het rapport wordt altijd binnen 4 weken uitgewerkt en aan de betrokkene toegestuurd ter correctie, zodat de aanvrager het rapport binnen 6 weken na het polikliniekbezoek van betrokkene ontvangt.

Inmiddels hebben wij met regelmaat expertisen uitgevoerd op verzoek van onder anderen Interpolis, DAS, De Amersfoortse, ASR, de Goudse en Amlin Corporate.

Medisch advies

Voor medisch advies baseren wij ons altijd op de door de aanvrager aangeleverde gegevens. Natuurlijk is het mogelijk dat wij de gegevens uit de behandelende sector voor u opvragen. Medische adviezen worden gegeven in orthopedische en traumatologische zaken waar het letselschade of medische verwijtbaarheid betreft. De medische adviezen worden verstrekt ten behoeve van een letselschade behandelaar of een advocaat en aanvragen worden bij voorkeur voorzien van een duidelijke vraagstelling.

Wij hanteren de Gedragscode Behandeling Letselschadezaken van de Letselschaderaad en de daarbij behorende Medische Paragraaf.

Inmiddels behandelden wij aanvragen van onder andere Boomkamp en Zwarts, Orson Medical, Reinboud Schoemaker, van Wassenaer en Wytema, Hoogbergen en anderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het adviesbureau houdt zich ook bezig met het adviseren over en entameren van wetenschappelijk onderzoek op orthopedisch terrein. Dr. van Erve en dr. van Loon hebben ruim ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en kunnen daarom helpen bij de opzet en de uitvoering van dit onderzoek. Ideeën voor onderwerpen kunt u zelf aanleveren, maar het is ook mogelijk dat wij uw daarbij helpen.

Momenteel verrichten wij onderzoek in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Saxion, Windersheim en Het Vlier, school voor havo en vwo.